Shiran.Tips

דאטה אושפיזין

October 05, 2022 | 0 Minute Read

על אנליסטים.ות שלא הכרת.ן.ם

על פי הקבלה, בכל יום של חג הסוכות באים שבעה אורחים מיוחדים לסוכתם של כל אחד ואחת.

אורחים אלו מכונים בארמית בשם ‘אושפיזין’ (=אורחים).
למרות שבכל יום באים כל שבעת האורחים ביחד, כל יום מוקדש במיוחד לאחד מהם. שבעת האורחים הם שבעת מנהיגי ישראל והם מגיעים בסדר הבא: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד.

השנה יתארחו כאן, בסוכתי הדיגיטלית, שבעת דאטה אושפיזין בכל יום אפרסם אורח.ת מיוחד.ת ששינ.ת.ה את פני העולם באמצעות איסוף, ניתוח ושימוש בנתונים.
שבעת האורחים שלי הם: אברהם, ישי, נתנאל, קתרין, יוז׳ף, פלורנס וז’מאק. תעקבו!

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה