Shiran.Tips

הטיית בחירה

November 15, 2019 | 0 Minute Read

databias#

והפעם - נשאל את עצמינו אילו נתונים אין לנו?

אחד הדברים שחשוב לבחון עוד בטרם ניתוח הנתונים הוא צורת איסוף הנתונים, חשוב לשאול את עצמך אילו נתונים אין לך?

הטיית בחירה

היא הסקת מסקנות ממערכת נתונים לא שלמה, דבר היוצר עיוות. מלכחתחילה, ההטייה נוצרת בגלל צורת איסוף נתונים לקויה, בה הקבוצה הנחקרת היא הקבוצה ש״שרדה״ מבחן כלשהו דבר המוביל לייצוג מוגבר שלה במחקר באופן חריג מייצוגה באוכלוסייה הנחקרת.

הטיית בחירה מתבטאת בעיוות הקשר הנמדד במחקר בין החשיפה לתוצאה, והטיית מדד הקשר. נוצר מצב בו ניתוח הנתונים מביא למציאת קשר שאינו באמת קיים.

לדוגמה,

בניסיון לברר אילו סוגי דגים יש בנהר נעשה שימוש ברשת שהחורים בה גדולים מדי עבור חלק מהדגים. במקרה זה צורת איסוף הנתונים יוצרת דגימה מוטה כלפי הדגים הגדולים וישנו עיוות בין יחסי הדגים המיוצגים במדגם לבין המציאות.

דוגמה נוספת,

במלחמת העולם השנייה נשאל צוות איפה המקום הטוב ביותר להתאים שריון למטוס. למטוסים שחזרו מהקרב היו חורי קליעים בכל מקום מלבד המנוע ותא הטייס. מכאן, שהתאמת השיריון צריכה להיעשות דווקא היכן שלא נצפו חורים, כיוון שמטוסים שנפגעו במקומות הללו לא חזרו.

Photo by Lotta Tamminen

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה