Shiran.Tips

Data Driven בחמישה שלבים

December 10, 2020 | 2 Minute Read

datadriven#

חמישה שלבים להפיכת ארגון לData-Driven:

 1. כל שינוי תרבותי צריך להתחיל בהבנה של התרבות או האמונה הקיימת עוד בטרם מנסים לשנותה. מרכיב מרכזי בפיתוח תרבות מונחת נתונים הוא שינוי האופן בו אנשים חושבים על נתונים
  בארגונים רבים איסוף הנתונים נעשה בצורה טרחנית ולא יעילה. פעמים רבות מדובר במילוי טפסים רבים, מערכות מורכבות שאינן נגישות למשתמש ובירוקרטיה. כל זה גורם לעובדים לחשוב על נתונים כמנגנון מעכב ואף מפריע. לכן, השלב הראשון הוא להבהיר לכולם שנתונים צריכים לשמש להשגת המטרה - ולא להוות מטרה בפני עצמה, וכמובן ליצור מנגנון אפקטיבי ולהוריד חסמים קיימים בהתאם. מטרת העל היא שאופן קבלת ההחלטות בצוות/ בארגון ייעשה על סמך מידע קיים ולא אינטואיציה (או הקול הכי חזק בחדר). והשלב הראשון להשגת המטרה הוא הגדרת מטרות הצוות/ הארגון ודרך המדידה שלהן. במילים אחרות מה הKPI’s של הצוות/ הארגון?

 2. יצירת מאגר נתונים מרכזי אחד
  יש ליצור מקור נתונים יחיד שבו ניתן להשתמש לניתוחים. מחסן הנתונים יהפוך לתשתית המפתח שתסייע להבטיח עקביות במעקב ואיחוד הנתונים. על ידי שיכון כל הנתונים במקום אחד נוכל לזהות ביתר קלות נתונים לא תקינים, נמנע אבידה של מידע חיוני ולא נצטרך להסתמך על ניחושים או הנחות.

 3. גיוס צוות מקצועי של אנליסטים
  איסוף המידע וריכוזו הוא רק שלב אחד בדרך. צוות/ ארגון שרוצה להיות Data Driven, חייב להיעזר באנשים טכניים ומנוסים שיוכלו לתמוך בתהליך. צוות האנליסטים אחראי על בנייה ותחזוקה של מחסן הנתונים, הבנת הנתונים, ניתוח והצגה שלהם. אנליסטים טובים יהוו גורם מתווך בין ערימת הנתונים הנאספת לבין מקבלי ההחלטות. זאת על ידי ניתוח הנתונים וזיקוקם לידי תובנות מעשיות. מקבלי ההחלטות יוכלו לבחון את החלופות האפשריות הקיימות על סמך הנתונים.

 4. אפשרות גישה ישירה ופשוטה לנתונים ודאגה שכולם יבינו במה מדובר
  תלונה נפוצה בארגונים רבים היא שעובדים בתפקידים שונים נאבקים להשיג אפילו את הנתונים הבסיסיים ביותר. לכן, יש לדאוג שהגישה לנתונים תהיה ישירה ופשוטה לכל הרוצה בכך (כמובן כל בעל תפקיד המורשה להיחשף לאותם נתונים). אך אין די בכך, עם הגישה לנתונים חייבת לבוא הכשרה מתאימה שתעזור לחזק את האוריינות בנתונים. יש לדאוג שכל בעל תפקיד יכיר את המושגים הרלוונטים לתחום, יבין את אופן הצגת הנתונים ויבין את המסקנות הנלמדות מהן.

 5. הנעה לפעולה
  לאחר נקיטת כל הצעדים הכתובים מעלה, חשוב לדאוג שכל החלטה אסטרטגית תהיה מבוססת על נתונים, או במילים אחרות שהנתונים, ורק הם, יניעו לפעולה.

  ואם אפשר לתת נקודת בונוס נוספת - התחילו בקטן!, שינוי התרבות יכול (ואף רצוי) שיתחיל בקטן. בפרויקט אחד, בKPI אחד, במקור נתונים קטן אחד (לעיתים ניתן להסתפק בקובץ אקסל פשוט). לאחר שתבצעו Cycle מוצלח אחד ותראו שההחלטה שהתקבלה הביאה להישג הרצוי תרצו להרחיב את המעגלים לעוד ועוד פרויקטים, לכלל הצוות ולכלל הארגון.

  Photo by Vincent Ghilione

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה