Shiran.Tips

חזרתיות

September 03, 2019 | 0 Minute Read

SQL#

והפעם- שימוש בrepeat

בשם היצירתיות, בואו נבנה פירמידה

הבעיה שלנו היא ש…

אנו רוצים ליצור פירמידה בעלת מספר קומות מסויים מתו מסויים. לדוגמא פירמידה הפוכה בעלת 4 קומות מהתו ׳*׳.

****
***
**
*

הטיפ שלי

שימוש בפקודה repeat שתאפשר לנו לחזור מס׳ פעמים על אותו תו,ושימוש במשתנה כדי להגדיר את מספר החזרות.

  • הסימון _ מבטא את התו שיהווה לבנה ממנה תורכב הפירמידה, יכול להיות כל תו שנגדיר.

  • השורה הזו @num:=@num-1 מבטאת את הדרך בה תבנה כל קומה בפירמידה, כלומר כל קומה תיהיה בנויה מלבנה אחת פחות מהקומה שמעל, דהיינו פירמידה הפוכה.

  • היכן שכתוב x נכתוב את מספר הקומות שאנו רוצים שהפירמידה תיהיה.

בואו ננסה את זה בפועל

ברצוננו לבנות פירמידת ״כסף״ הפוכה בת 20 קומות מהתו ׳$׳ כך שהתוצאה תראה כך:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$
$$$$$$$$
$$$$$$$
$$$$$$
$$$$$
$$$$
$$$
$$
$

הפקודות שנבצע:

תוצאה: מושלמת!

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה