Shiran.Tips

תרשים ברים מזווג

March 14, 2020 | 1 Minute Read

dataviz#

תצוגה פשוטה ומדוייקת להצגת קורלציה (מתאם) בין משתנים

כדי לבחון קורלציה בין משתנים נהוג להשתמש בדיאגרמת פיזור. כל תצפית מסומנת באמצעות נקודה בין הצירים, כך שבצורה חזותית ניתן לראות, על פי מידת הפיזור של הנקודות, האם מסתמנת מגמה ואם כן מה אופי הקשר בין המשתנים.(http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_633.asp)

עם זאת, אני רוצה להציע תצוגה אחרת, פחות מוכרת, לבחינת קורלציה בין משתנים - תרשים ברים מזווג.

תרשים ברים מזווג, הוא שימוש בגרף ברים לשני צדדים. כאשר עבור כל אייטם שנבחן נמקם מצד שמאל בר שייצג את המשתנה הבלתי תלוי ומצד ימין בר שמייצג את המשתנה התלוי. את המשתנה הבלתי תלוי נסדר בסדר עולה או יורד ונבחן כיצד המשתנה התלוי מתנהג במקביל. אם ישנה קורלציה נקבל תמונת מראה או תמונה הפוכה (תלוי בסוג ההתאמה) אם אין קורלציה נראה חוסר התאמה בין הברים.

לדוגמה, כאשר אנו רוצים לבחון את ההתאמה בין אחוז ההנחה הניתן על מוצרים מסויימים על הכמות הנמכרת של אותם מוצרים נבנה את הגרף כך:

מכאן, ניתן לראות בבירור כי אין התאמה בין המשתנים ובעצם אין קשר בין אחוז ההנחה לבין הכמות הנמכרת מהמוצר.

שימו לב - גרף זה מתאים להשוואה של לא יותר מ-15 אייטמים.

היתרונות: קל יותר להבנה מיידית של התצפיות יש מקום לכתיבת שמות האייטמים (בניגוד לדרף פיזור בו כתיבת אותיות/מספרים/שמות תיצור עומס וכאוס) פשוט, פשוט.

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה