Shiran.Tips

גרף פארטו

February 03, 2020 | 2 Minute Read

dataviz#

כ-80% מהעושר באיטליה נמצא בבעלות של כ-20% מהאוכלוסייה

גרף פארטו,

נקרא על-שם הכלכלן האיטלקי וילפרדו פארטו, הוא כלי סטטיסטי שמציג בצורה גרפית את הגורמים לבעיה מסוימת, בסדר יורד על פי חומרתם.

גרף פארטו מורכב מגרף עמודות וגרף קווי. העמודות מייצגות את הגורמים לבעיה, בעוד הקו מציג את האחוז המצטבר שמהווה אותו גורם מתוך כלל הגורמים (הבעיה כולה).

כדי לבנות גרף זה נכון, נסדר את הנתונים בטבלה. בעמודה הראשונה נציג את הגורמים לבעיה בסדר יורד ובעמודה השניה את האחוז המצטבר של מספר המופעים הכולל של אותו גורם מכלל המופעים והגורמים.

כך, הציר האנכי השמאלי יציג את תדירות ההתרחשות, או לחלופין עלות או יחידת מידה חשובה אחרת. הציר האנכי הימני הוא האחוז המצטבר של המספר הכולל של המופעים, העלות הכוללת או סך כל יחידת המידה הספציפית. מכיוון שהערכים בסדר יורד, הפונקציה המצטברת היא פונקציה קעורה.

לדוגמה,

מידי חודש האנליסטים הפיננסים של חברה X בודקים את הסיבות לפערים בין התחזית החודשית לבין מה שקרה בפועל. בניתוח הנתונים הם הצליחו למפות 5 גורמים לבעיה.

  1. ההכנסה נדחית בחודש כיוון שמתן השירות עוד לא הסתיים
  2. ביטול השירות על ידי הלקוח
  3. החברה נתנה שירות גבוהה מן המתוכנן מה שהביא לעליה במחיר בהתאמה
  4. עיכוב במתן השירות בשל בקשת הלקוח
  5. טעות בדיווח

נשתמש בנתונים כך ש בעמודה הראשונה יוצגו הגורמים לפערים, בעמודה השניה הסכום של הפער באלפי דולרים נדאג שהסכום יופיע בערך מוחלט כיוון שהמטרה שלנו היא להבין אילו מהגורמים אחראיים למירב הפער ואין זה משנה אם מדובר בפער חיובי או שלילי, בעמודה השלישית נחשב את האחוז שמהווה הסכום לפער מתוך הסכום הכולל של כל הפערים, ובעמודה הרביעית נחשב את האחוז המצטבר.

הגורם לפער סכום הפער באלפי דולרים בערך מוחלט אחוז הפער מתוך כלל הפערים אחוז מצטבר
גורם ראשון 80 80% 80%
גורם שני 12 12% 92%
גורם שלישי 4 4% 96%
גורם רביעי 3 3% 99%
גורם חמישי 1 1% 100%

הגרף יראה כך:

מסקנה - 20% מהגורמים (הגורם הראשון) מסבירים 80% מהפער בין מה שקרה בפועל לבין התחזית.

בונוס: בדקו האם גרף הפארטו שיצרתם מציג בצורה גרפית את חוק פארטו? חוק פארטו - הידוע גם בשם כלל 80-20, הוא כלל שנוסח על ידי וילפרדו פארטו, וגורס כי בתופעות רבות 80% מהפעילות מקורה ב-20% מהגורמים הפעילים. הכלל מאפשר הבחנה בין הגורמים העיקריים (המהווים 20% מכלל הגורמים) לגורמים הטפלים (יתר 80% מהגורמים). פארטו, שעסק בחקר פערים כלכליים, שם לב שכ-80% מהעושר באיטליה נמצא בבעלות של כ-20% מהאוכלוסייה. בדוגמה מעלה מצאנו כי 20% מהגורמים מסבירים 80% מהפער. החוק מהווה ״כלל אצבע״ ואינו חוק מחייב, יתכנו יחסים שונים בין הגורמים (90-10, 70-30 וכד׳)

Photo by Austin Distel

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה