Shiran.Tips

גרף גבנון (Hump Chart)

February 12, 2020 | 1 Minute Read

dataviz#

הגמל לא רואה את הדבשת שלו, אז נראה לו

גרף גבנון (דבשת) או באנגלית Hump chart,

הומצא על ידי ריצ׳רד רומלט, פרופסור לעסקים וחברה באוניברסיטת קליפורניה, ונקרא כך על שם צורתו. הגרף מתואר בספר שנקרא ״good strategy bad strategy״, ומטרתו להציג רווח והפסד לפי חתך ספציפי.

ניתן להשתמש בתרשים זה בכל פעם שיש לנו יכולת להקצות רווח או הפסד למוצרים בודדים, אזורים, פרוייקטים או כל חלק אחר מהסכום הכללי.

גרף זה בנוי מעמודות, כאשר האייטם הראשון (מי שיוצג בצד הכי שמאלי של הגרף) הוא בעל הרווח הגדול ביותר, והאחרון (שיוצג בצד הימני) הוא בעל הפסד הגדול ביותר. ביניהם, העמודות ייצגו סכום מצטבר של הרווח (או ההפסד). כך שנגיע לאיזושהי נקודת שיא ממנה העמודות ילכו ויקטנו והתרשים שיתקבל יראה לנו בצורה של גבעה.

לדוגמה,

נניח שהחברה שלנו מוכרת 11 מוצרים שונים, על חלקם אנו מרוויחים וחלקם יוצרים הפסדים (הוצאות ההטמעה גבוהות מההכנסה מהמוצר). נמיין את הנתונים לפי סכום הרווח בסדר יורד ונוסיף עמודה עם סכום הרווח המצטבר:

מוצר רווח באלפי דולרים רווח מצטבר באלפי דולרים
1 50 50
2 40 90
3 30 120
4 15 135
5 5 140
6 2- 138
7 10- 128
8 15- 113
9 17- 96
10 25- 71
11 30- 41

נציג את הנתונים בגרף ברים, ויצא לנו כך:

התצוגה הזאת מאפשרת לנו לראות את ההשפעה הניכרת על סכום הרווח הכולל של כל אחד מהמוצרים. מה היה קורה אילו היינו מוכרים רק את המוצרים בעלי הרווח (1-5)? האם כדאי לנו להמשיך בפיתוח ומכירה של כל המוצרים? איך נרצה לטפל במוצרים המפסידים? האם נרצה לתמחר אחרת? וכו׳ זהו כלי אנליטי מצויין כשרוצים להציג לגמל את הדבשת שלו :-)

Photo by Yana Yuzvenko

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה