Shiran.Tips

כל חלק הוא שלם - גרף ללא שם

February 21, 2020 | 0 Minute Read

dataviz#

כשרוצים להציג חלק משלם כשלם בעל חלקים

כל חלק הוא שלם - גרף ללא שם,

הפעם אספר על גרף ללא שם מיוחד, שמאפשר תצוגה מיוחדת של שלם מתוך חלק בשלם. את הגרף מצאתי בספר שנקרא “Say it with Charts” של Gene Zelazny. הספר (מומלץ בחום!) מציג איך לבחור גרף לפי הנתונים והמסר שרוצים להציג.

ניתן להשתמש בגרף זה בכל פעם שברצוננו להציג חלוקה נוספת של חלק אחד מתוך שלם כלשהו.

גרף זה בנוי מגרף עוגה וגרף עמודות מצטבר של 100%. משמאל, נציג חלקים מתוך השלם בגרף עוגה ואז בהפניית זרקור לעמודה מצטברת נציג חלק מסויים מתוך העוגה כשלם בפני עצמו המחולק לחלקים שונים.

לדוגמה,

כפי שניתן לראות בגרף 12.5 אחוזים מן העובדים בחברה מתחת לגיל 30, ו-10% מתוכם בעלי תואר שני.

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה