Shiran.Tips

CLTV

July 30, 2020 | 1 Minute Read

saasmetrics#

CLTV המטריקה השלישית בסדרה על מטריקות SaaS

CLTV

Customer Life Time Value

ערך אורך חיי הלקוח הוא הערך המציין את סך ההכנסות שעסק יכול לצפות באופן סביר מחשבון לקוח בודד. ככל ש״אורך החיים״ של לקוח גבוה יותר, כלומר ככל שלקוח נשאר לקוח משלם לאורך זמן רב יותר, כך ערך החיים שלו הולך וגדל.

דרך חישוב

כדי לחשב את ערך אורך החיים של הלקוח יש לקבוע את ערך הלקוח ואת אורך החיים הממוצע שלו כלקוח משלם. ערך הלקוח יחושב על ידי ערך הרכישה הממוצע כפול שיעור תדירות הרכישה הממוצע.

לדוגמה, כאשר מדובר בחברת SaaS ערך אורך החיים של לקוח (CLTV) יהיה חישוב של גובה דמי המנוי החודשי של לקוח (ערך הרכישה הממוצע) כפול מספר חודשי המנוי של לקוח (אורך חיי הלקוח). אם יש לי 2 לקוחות, לקוח אחד משלם מידי חודש דמי מנוי של 50 דולר, במשך 4 חודשים, ולקוח אחר משלם דמי מנוי חצי שנתי של 40 דולר למשך חצי שנה. ערך אורך חיי לקוח שווה ל

2/(40 * 6 + 50 * 4)
220 =

משמעויות המטריקה

ערך חיי הלקוח (CLTV) הוא אחד הערכים החשובים ביותר למדידה בכל חברה צומחת.

  1. על ידי מדידת CLTV ביחס לעלות רכישת לקוח (CAC), חברות יכולות למדוד כמה זמן ייקח לחברה להחזיר את ההשקעה הראשונית שבהבאת הלקוח, ובהתאם לקבוע מדיניות. (כמה החברה יכולה/ מוכנה להשקיע על רכישת לקוח חדש, האם סכום הכסף המושקע ברכישת לקוח חדש הוא סכום שיוצר רווח לחברה?, האם כדאי להשקיע יותר או פחות?)

  2. עסקים משתמשים במדד זה כדי לזהות פלחי לקוחות משמעותיים החשובים ביותר לחברה.

Photo by Eliud Gil Samaniego

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה