Shiran.Tips

Churn Rate

August 08, 2020 | 1 Minute Read

saasmetrics#

Churn Rate המטריקה הרביעית בסדרה על מטריקות SaaS

Churn Rate

שיעור נטישה או שיעור הנטישה של לקוחות, הוא שיעור הלקוחות שמפסיקים את המנויים שלהם בפרק זמן נתון. הן אם מדובר בביטול אקטיבי והן אם מדובר באי חידוש המנוי כאשר הוא מסתיים.

דרך חישוב

נחשב את ה-Churn Rate כמספר הלקוחות הנוטשים חלקי מספר הלקוחות הכולל. כאשר מספר הלקוחות הנוטשים הוא כמה אנשים הפסיקו את המנוי במהלך תקופה נתונה מתוך המספר הכולל של הלקוחות שהיו באותה התקופה.

בכל חודש נתון, יש שלושה סוגי לקוחות:

  1. אלה שנרשמו לפני החודש, והמנוי שלהם מתחדש החודש בצורה אוטומטית.

  2. לקוחות חדשים שמצטרפים במהלך החודש.

  3. לקוחות שמבטלים את המנוי במהלך החודש.

משמעויות המטריקה

כדי שחברה תרחיב את קהל הלקוחות שלה, קצב הצמיחה שלה (נמדד במספר הלקוחות החדשים) צריך לעלות על קצב הנטישה שלה.

עם זאת, יש להתחשב בעובדה שבחברה צומחת, בה מספר המנויים החדשים גדול ביחס לבסיס הלקוחות הקיים, קצב הנטישה עלול להיראות גבוה יותר ממה שהוא באמת.

סיבה אחת, לקוחות חדשים בדרך כלל נוטשים בשיעור גבוה יותר מלקוחות שמנויים כבר זמן מה. סיבה שניה, המספר בו נשתמש בחישוב כ”מספר הכולל של הלקוחות” (במכנה) יהיה שונה בהרבה בין תחילת החודש לסופו.

ככלל אצבע, שיעור נטישה של עד 2% נחשב כשיעור נטישה לגיטימי וסביר בחברות SaaS.

*Photo by Joseph Frank *

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה