Shiran.Tips

Data Driven תפקיד האנליסט.ית בתהליך

March 25, 2021 | 1 Minute Read

datadriven#

בפוסטים הקודמים דיברנו על

איך להפוך צוות, מחלקה או ארגון לכזה שהוא Data Driven ונתתי לכם דוגמה חיה לכיצד התהליך הזה נעשה מבחינה ארגונית במחלקה מולה אני עובדת. כעת, אני רוצה לדבר על התפקיד שלי כאנליסטית בתהליך הזה ואיך אני מהווה גורם מפתח בהתנהלותו.


אנליסט מהווה חוט מקשר לאורך התהליך מרמת הדיווח והנתונים הקיימים במערכת ועד לפעולות הבאות הנדרשות על מנת להשיג את היעדים הרצויים.

ראשית, אני כאנליסטית מסייעת בבניית תחזית שנתית למחלקה מולה אני עובדת. אנו מגדירים יעדים שנתיים, לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף השנה הן על סמך הקיים - לאן נגיע אם נמשיך את העבודה כפי שהיא מתבצעת עכשיו, “מכח האינרציה” והן על סמך הרצוי - אילו מקדמים נוספים נרצה לקחת בחשבון, על מה נרצה לתת דגש, האם אנו צופים התפתחויות נוספות ושונות? לדוגמה, מוצרים חדשים שבנינו ואנחנו רוצים להתחיל למכור ולהטמיע. קצב התקדמות שאנחנו צופים שישתנה עקב גורמים מעכבים או להפך גורמים מזרזים, לדוגמה הסרת חסם שיוביל לקצב התקדמות מהיר יותר.

לאחר שהגדרנו יעדים כמותיים ומדידים נבנה תחזית שנתית הכוללת את אותם יעדים בצורה ברורה והגדרה של מדדים לבקרה ולבחינת ההתקדמות.

בשלב השלישי, אני זאת שאתחקה מידי חודש (או בפרק זמן מוגדר אחר) אחר הביצועים. אבדוק מה הפערים בין הביצוע לתחזית, אנתח את הסיבות לפערים ואסכם אותם למנהלי המחלקה, לא לפני שאוסיף מסקנות - מה על המנהלים והצוותים לעשות בהמשך כדי להשתפר ולהתקדם בצורה בטוחה להשגת היעדים שנקבעו בתחזית. את האנליזה שאני מבצעת ברמה החודשית אני משקפת למנהלים בדרכים שונות - הוצאת סיכום מילולי, הכנת דשבורד ויזואלי שמציג את התחזית, מה שקרה בפועל, הפערים והניתוח, וקביעת פגישות על מנת לדבר על הדברים ולהניע לפעולה.


בפוסט הבא נדבר על

מה הצוותים מולם אני עובדת חווים בתוך התהליך הזה. כיצד התהליך עוזר להם בעבודתם השוטפת, האם הם רואים שיפור ויעילות בשינוי שנעשה, איך הם חווים את תפקידי כאנליסטית מצידם?

Photo by Austin Distel

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה