Shiran.Tips

Data Modeling: הרמה הרעיונית

November 10, 2020 | 1 Minute Read

datamodeling#

שלב ראשון מתוך שלושה ביצירת מודל נתונים

כדי לבנות מודל נתונים אנו נדרשים תחילה להבין את התהליך העסקי ולתרגם אותו לטבלאות שיכילו ישויות, תכונות של אותם ישויות ואת מערכת היחסים בין הישויות.

מה שיכול לעזור לנו הוא שימוש בשאלות:
מי
מה
איפה
מתי
ואיך

לדוגמה, אם אנחנו רוצים ליצור דאטה מודל למכירות נשאל
מי רוכשים? צרכנים, מכאן שיש ליצור Customers table
מה הם רוכשים? מוצרים ← Products table
איפה הם רוכשים? ← Regions table
מתי הם רוכשים? ← Calander table
איך הם רוכשים? ← מנויים חודשיים/ שנתיים/ חד פעמי, באילו אמצעי תשלום, עם או בלי הנחה וכד׳.
השאלות האלו יבנו לנו את טבלאות הנתונים המכילות יישויות. כלומר הלקוחות והמוצרים הן הישויות.

לאחר מכן, נרצה לבהר את התכונות והמאפיינים של אותם ישויות: מספר ושם הלקוח הן תכונות של ישות הלקוח שם המוצר והמחיר הם מאפיינים של ישות המוצר

ולבסוף, מה הקשר או מהי מערכת היחסים בין הישויות? מכירה היא מערכת היחסים בין הלקוח למוצר.

בעצם מה שנוצר לנו זה מבנה בסיסי של מודל הנתונים.

כמובן שאני מזכירה שזה שלב ראשון מתוך שלושה, לכן את התרשים הבא נעבה בפוסטים הבאים:

Photo by Green Chameleon

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה