Shiran.Tips

הקדמה לפוסטים הבאים - Data Modeling

November 02, 2020 | 0 Minute Read

datamodeling#

על מידול נתונים או איך לבנות תשתיות נכונות

מידול נתונים הוא תהליך יצירת מודל נתונים לאחסון הנתונים במסד נתונים.

מודל נתונים מוגדר כמודל מופשט המארגן תיאור נתונים, סמנטיקה, ואילוצי עקביות.

בעצם מדובר במעין ״תוכנית בנין״ בה מתכננים את התשתיות:

החלטה באילו נתונים יש לנו צורך, איך הם צריכים להיראות או מה סוג הנתונים, וקביעת את הקשר בין הפרטים. בפועל הכוונה בבניית מודל נתונים על ידי הגדרת טבלאות התייחסות ומפתחות ראשיים וזרים. כל אלו יעזרו לנו בארגון נכון של הדאטה בייס.

מדוע להשתמש במודל נתונים? המטרה העיקרית של שימוש במודל הנתונים היא:

להבטיח שכל אובייקטי הנתונים הנדרשים על ידי מסד הנתונים מוצגים במדויק. השמטת נתונים תוביל ליצירת דוחות פגומים ותניב תוצאות שגויות. למרות שהיצירה הראשונית של מודל הנתונים היא עבודה וגוזלת זמן, בטווח הארוך זה הופך את שדרוג ותחזוקת תשתיות ה- IT לזולים ומהירים יותר.

למידול נתונים שלוש רמות: רעיונית, לוגית ופיזית, עליהן נדבר בפוסטים הבאים.

Photo by Ryan Ancill

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה