Shiran.Tips

 • November 02, 2020

  הקדמה לפוסטים הבאים - Data Modeling

  על מידול נתונים או איך לבנות תשתיות נכונות

 • August 17, 2020

  ARPU

  ARPU המטריקה החמישית (והאחרונה) בסדרה על מטריקות SaaS

 • August 08, 2020

  Churn Rate

  Churn Rate המטריקה הרביעית בסדרה על מטריקות SaaS

 • July 30, 2020

  CLTV

  CLTV המטריקה השלישית בסדרה על מטריקות SaaS

 • July 23, 2020

  CAC

  CAC המטריקה השניה בסדרה על מטריקות SaaS