Shiran.Tips

 • August 08, 2020

  Churn Rate

  Churn Rate המטריקה הרביעית בסדרה על מטריקות SaaS

 • July 30, 2020

  CLTV

  CLTV המטריקה השלישית בסדרה על מטריקות SaaS

 • July 23, 2020

  CAC

  CAC המטריקה השניה בסדרה על מטריקות SaaS

 • July 20, 2020

  MRR

  MRR המטריקה הראשונה בסדרה על מטריקות SaaS

 • July 17, 2020

  הקדמה לפוסטים הבאים - מטריקות SaaS

  רקע לנושא בו נעסוק בפוסטים הבאים