Shiran.Tips

הקדמה לפוסטים הבאים - מטריקות SaaS

July 17, 2020 | 1 Minute Read

saasmetrics#

רקע לנושא בו נעסוק בפוסטים הבאים

כיום ארגונים בכל הענפים משתמשים בנתונים לקבלת החלטות עסקיות. עוד בתהליך החשיבה האסטרטגי של ארגון, כמעט מיד לאחר השאלה הראשונה שהיא על איזה צורך של השוק אנחנו עונים ומה בעצם הלמה שלנו, נשאלת השאלה כיצד ניתן למדוד הצלחה? מה יחידות הערך למדידת הצלחה על פיהם נדע שאנו כעסק מתקדמים בכיוון הנכון?

על מנת לענות על השאלה הזאת יש להגדיר מדדי ביצוע מרכזיים Key Performance Indicators (או בקיצור: KPI). בעצם מדובר במטריקות שונות על פיהם יאמוד הארגון את רמת ביצועיו.

שלב זה הוא שלב קריטי להנעת ארגון. רק כאשר הארגון יגדיר לעצמו מהי הצלחה וכיצד ניתן למדוד אותה, יוכל כל צוות לגזור לעצמו את המדדים בהם הוא ישתמש כדי לבחון את ביצועיו, ואת תהליך העבודה שיגרום למדדים אלו לזוז בכיוון הרצוי.

אחד מהתפקידים המרכזיים של האנליסט הוא להבין איפה הארגון עומד מול היעדים שהוא קבע לעצמו ואיפה ניתן להתייעל כדי להשיג צמיחה. זאת, באמצעות הסתכלות על ה-KPI’s השונים, והשוואת ביצועים לאורך זמן.

כפי שכתבתי בעבר, לינק, דאטה אנליסט הוא שם כולל למגוון רחב של תפקידים, לכל אנליסט יש דגש על אספקט מסוים בחברה (פייננס, שיווק, מוצר, HR). לפיכך, סוג הנתונים איתם הוא עובד והמטריקות בהם ישתמש לביצוע האנליזה ישתנו בהתאם.

בסדרת הפוסטים הבאים אציג מטריקות שונות המקובלות למדידת ביצועים בחברות SaaS *

MRR

CAC

CLTV

Churn Rate

ARPU

תהנו!

*SaaS - Software as a Service, נקרא בעברית ״תוכנה כשירות״ במקום לרכוש תוכנה לוקאלית, כפי שהיה בעבר, ולשלם עליה תשלום חד פעמי גבוה. כיום ניתן להשתמש בתוכנות רבות שזמינות לכולם מכל מחשב בעלות של מנוי חודשי בסכומים נמוכים משמעותית.

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה